Microsoft Planner là một ứng dụng đi kèm với Office 365. Nó được sử dụng để lập kế hoạch cá nhân và làm việc theo nhóm, với giao diện dựa trên thẻ đơn giản tương tự như Trello. Dưới đây là một cái nhìn tổng quan về cách sử dụng MP.

Để truy cập Planner, hãy truy cập trang web Planner và đăng nhập bằng chi tiết tài khoản O365 của bạn. Nếu bạn đã đăng nhập, bạn có thể truy cập thẳng vào ứng dụng thông qua trình khởi chạy ứng dụng O365.

Trình khởi chạy ứng dụng O365 với ứng dụng Planner được đánh dấu.

Công cụ lập kế hoạch mở ra trong cái gọi là “Planner Hub”, hiển thị cho bạn các kế hoạch bạn đã tự tạo hoặc được người khác thêm vào. Nếu bạn đang sử dụng Planner với đăng ký O365 cá nhân, bạn sẽ chỉ thấy các kế hoạch mà bạn đã tự tạo trong Planner Hub.

Ban đầu, Planner Hub sẽ trống vì bạn chưa tạo bất kỳ kế hoạch nào. Để tạo một kế hoạch, hãy nhấp vào “New Plan” trong menu chính ở thanh bên trái.

Menu Công cụ lập kế hoạch với tùy chọn "Kế hoạch mới" được đánh dấu.

Đặt tên cho kế hoạch của bạn, chọn là Public (điều này không có nghĩa là công khai với mọi người, nó có nghĩa là liệu những người khác trong công ty của bạn có thể xem kế hoạch) hay Private và nhấp vào “Create Plan”.

Bảng "Kế hoạch mới".

Planner sẽ tạo một kế hoạch mới cho bạn. Bây giờ bạn có thể điền vào nó các nhiệm vụ bằng cách nhấp vào “Add Task”.

Tùy chọn "Thêm công việc".

Bảng tác vụ mới sẽ mở ra. Nhập tên cho nhiệm vụ, ngày hoàn thành và người được giao (việc giao nhiệm vụ cho ai đó hữu ích hơn cho tổ chức, thay vì đăng ký O365 cá nhân). Nhấp vào nút “Add Task” để tạo nhiệm vụ.

Bảng điều khiển Tác vụ Mới.

Nhiệm vụ của bạn sẽ xuất hiện trong cửa sổ “Add Task”.

Nhiệm vụ mới được tạo.

Nếu bạn đang thắc mắc tại sao cửa sổ “Add Task” vẫn mở, thì đó là vì vậy bạn có thể thêm nhiều công việc liên tiếp mà không cần phải liên tục nhấp vào “Add Task”. Nếu bạn nhấp ra khỏi cửa sổ “Add Task”, nó sẽ ngay lập tức biến mất.

Để mở nhiệm vụ mới của bạn, chỉ cần nhấp vào nó. Cửa sổ Task sẽ mở ra với rất nhiều tùy chọn để thêm thông tin.

Cửa sổ Task chính.

Có các tùy chọn để thêm trạng thái, mức độ ưu tiên, ngày đến hạn, ghi chú, danh sách kiểm tra, tệp đính kèm, v.v. Bạn có thể gán nhãn để mã màu cho nhiệm vụ của mình ở bên phải mục.

Các nhãn mã hóa màu sắc.

Một điểm quan trọng là không có nút “Save”. Khi bạn đã thực hiện thay đổi đối với một công việc, chỉ cần đóng nó bằng cách sử dụng dấu “X” ở góc trên cùng bên phải — tất cả các thay đổi sẽ được lưu tự động.

Dấu "X" ở góc trên bên phải của cửa sổ Tác vụ.

Khi bạn đã hoàn thành một nhiệm vụ, hãy đặt Progress thành “Completed” và sau đó nhiệm vụ sẽ được lọc trong nhóm của bạn để nó ít hiển thị hơn.

Trường Tiến độ hiển thị nhiệm vụ là đã hoàn thành.

Một nhiệm vụ đã hoàn thành trong danh sách nhiệm vụ.

Có một danh sách dài các nhiệm vụ là tốt, nhưng có thể có các danh sách khác nhau để quản lý các nhiệm vụ sẽ tốt hơn. Để quản lý những công việc đó, Planner có khái niệm “Buckets”. Một kế hoạch mới chỉ có một “Bucket” được gọi là “To Do”.

Nhóm "Việc cần làm" mặc định.

Bạn có thể thêm bao nhiêu nhóm tùy thích bằng cách sử dụng tùy chọn “Add New Bucket”.

Tùy chọn "Thêm nhóm mới".

Chúng tôi đã thêm nhóm “Done”, nhưng bạn có thể sử dụng bất kỳ tên nào.

Một nhóm mới, được gọi là "Hoàn tất".

Để di chuyển một nhiệm vụ từ nhóm này sang nhóm khác, bạn chỉ cần kéo và thả.

Một nhiệm vụ đang được chuyển từ nhóm này sang nhóm khác.

Bạn có thể di chuyển các nhiệm vụ đang mở hoặc đã đóng giữa bất kỳ nhóm nào nhiều lần tùy thích.


Planner có rất nhiều tính năng hữu ích khác, nhưng sự kết hợp giữa nhiệm vụ và nhóm là chức năng chính. Chúng tôi đã sử dụng Planner và khá thích nó — nó không phức tạp như Jira hoặc có thể tùy chỉnh như Trello và Asana.

Hy vọng rằng bài viết này đã giúp ích được cho bạn! Followeek chúc bạn một ngày mới tốt lành.